Đá mài , đá cắt cầm tay
Đăng ngày 19-10-2012 Lúc 09:49'- 1637 Lượt xem

-------------------------------------------------------

Đá cắt:


                   

                                       Đá cắt 350x3x25.4 m.m400x3x25.4 mm
350x3x25.4 mm
180x2x22.2 mm
150x2x22.2 mm
125x2x22.2 mm
100x2x16    mm
100x1x16    mm 

Giá :   liên hệ


-------------------------------------------------------


Đá cắt 100x1x16 :

 
  
 

                                          Đá cắt 100x1x16 :


 Giá : liên hệ


-------------------------------------------------------


Đá mài :

                    


180x6x22.2 mm
150x6x22.2 mm
125x6x22.2 mm
100x6x22.2 mm 

 Giá : liên hệ
 

-------------------------------------------------------

Đá dẻo - dùng cho inox, đá granit :

      
100x3x16 mm Giá:  liên hệ