Đĩa Kim Cương Hiệu Atlas (Mỹ)
Đăng ngày 13-10-2012 Lúc 12:05'- 622 Lượt xem

Đĩa Kim Cương
Hiệu Atlas (Mỹ)
100 x 22.2/20/16 mm
Cắt gạch men, đá - cắt ướt hoặc khô.
Giá:   liên hệ 


_________________________________________________


100 x 22.2/20/16 mm
Cắt bê-tông, xi-măng, gạch, đá – cắt ướt hoặc khô.
Giá:   liên hệ