Nhám trụ
Đăng ngày 04-10-2012 Lúc 11:40'- 1369 Lượt xem

Nhám trụ
Kích thước:
 
30x10x6 mm
40x10x6 mm
20x25x6 mm
25x25x6 mm
30x25x6 mm
40x25x6 mm
50x25x6 mm
60x25x6 mm
60x50x6 mm
80x25x6 mm
 
Nguyên liệu: nhám ZQ-K51 (Trung Quốc)
                    nhám Klingspor (Đức)
Độ hạt: #40 -> #400
 
Giá:   liên hệ