Nhám vòng
Đăng ngày 04-10-2012 Lúc 11:14'- 693 Lượt xem

Làm theo đơn đặt hàng.
Nhám nguyên liệu:
          Mỹ (Norton)
          Đức (Klingspor)
          Trung Quốc
 
 
Nhám vòng (narrow sand belt)

Giá:   liên hệ